XƯỞNG GỐM BÁT TRÀNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lô 2, Đường Bắc Sơn, Thành phố Thái Nguyên

Điện Thoại: 0985 117 899 - 0868 031 972

FACEBOOK